facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie opłatkowe dla zagranicznych studentów studiujących na Uniwersytecie Śląskim

12 grudnia 2013 r. o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbędzie się spotkanie wigilijne dla studentów obcokrajowców studiujących na Uniwersytecie Śląskim przygotowane przez pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz studentów Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Jest to tradycyjne spotkanie, które ma na celu przybliżenie studiującym u nas obcokrajowcom (studentom niemal wszystkich kierunków, w tym międzynarodowych studiów polskich, semestralnych studiów polskich, słuchaczom semestralnego kursu języka polskiego, studentom rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim, kursu intensywnego oraz studentom programu LLP/Erasmus) polskich zwyczajów, obrzędów i tradycji. Podczas spotkania wigilijnego zostaną wystawione jasełka, które przygotowują studenci pod opieką mgr Magdaleny Knapik ze SJiKP. Można będzie także skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych, przełamać się opłatkiem i zaśpiewać polskie kolędy.

Dla wielu studentów z zagranicy, szczególnie tych, którzy nie wracają na święta do swoich domów, będzie to okazja, by złożyć życzenia świąteczne i noworoczne kolegom i koleżankom, a także wykładowcom i zaproszonym gościom.

W tym samym czasie na Politechnice Śląskiej spotkanie świąteczno-noworoczne dla studentów programu LLP/Erasmus studiujących w Gliwicach poprowadzą dr Aleksandra Achtelik, wicedyrektor Szkoły, dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz mgr Justyna Szmyt współpracująca ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.