facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Spotkanie nt. projektu „Międzynarodowe Agendy Badawcze”

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras weźmie udział w spotkaniu poświęconym projektowi „Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)”, które odbędzie się 31 stycznia 2017 roku w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie.

Program wspiera stworzenie nowych wyspecjalizowanych jednostek naukowych w Polsce i skierowany jest do wybitnych naukowców z kraju oraz z zagranicy, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

W ramach programu wsparcie otrzymają autonomiczne, innowacyjne jednostki naukowe w Polsce realizujące międzynarodowe agendy badawcze – plany badań tworzone we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami z innych państw dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: www.fnp.org.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.