facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie nt. projektu „Międzynarodowe Agendy Badawcze”

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras weźmie udział w spotkaniu poświęconym projektowi „Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)”, które odbędzie się 31 stycznia 2017 roku w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie.

Program wspiera stworzenie nowych wyspecjalizowanych jednostek naukowych w Polsce i skierowany jest do wybitnych naukowców z kraju oraz z zagranicy, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

W ramach programu wsparcie otrzymają autonomiczne, innowacyjne jednostki naukowe w Polsce realizujące międzynarodowe agendy badawcze – plany badań tworzone we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami z innych państw dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: www.fnp.org.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.