facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie nt. Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego

15 października 2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie informacyjne otwierające prace nad Programem Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Opracowanie Programu jest jednym z zadań projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego przez samorząd województwa śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości i prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie metodologia oraz cele Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. W wydarzeniu udział weźmie wicemarszałek województwa śląskiego Kazimierz Karolczak.

 

Program spotkania

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.