facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie nt. „Jak pozyskać środki na działalność naukową i badawczą?”

22 kwietnia 2013 r. w godz. od 10.00 do 11.00 i 6 maja 2013 r. w godz. od 14.00 do 15.00 odbędą się spotkania informacyjne nt. „Jak pozyskać środki na działalność naukową i badawczą?”. Przedsięwzięcie adresowane jest do wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zwłaszcza tych, którzy planują prowadzenie badań naukowych i chcą się dowiedzieć skąd pozyskać środki finansowe na ich realizację. Osoby zainteresowane będą mogły uczestniczyć również w doradztwie indywidualnym w wymiarze 4h lekcyjnych.
 

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące kwestie:

  • programy krajowe i regionalne z funduszy unijnych,
  • 7 Program Ramowy,
  • programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
  • mechanizmy norweskie EOG,
  • mechanizm szwajcarski,
  • granty przy Komisji Europejskiej,
  • granty przy fundacjach.


Spotkania poprowadzi Beata Stępnicka-Barczyk, która specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy europejskich i w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisów można dokonywać pod numerem telefonu: 32 359 22 15.

W spotkaniu może uczestniczyć każdy pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oprócz osób, które uczestniczyły w spotkaniach informacyjnych zorganizowanych przez Akademicki Punkt Informacji Biznesowej w listopadzie i grudniu 2012 roku lub w doradztwie organizowanym w ramach projektu.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka na  START” ma na celu promocję postaw przedsiębiorczych i budowanie współpracy między środowiskiem naukowym a gospodarką. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.start.us.edu.pl. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem wydarzenia jest Akademicki Punkt Informacji Biznesowej w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka na START”.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.