facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie naukowe pt. „W duchu Darwina…”

BIOLOGIA

13 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (Katowice, ul. Bankowa 9) rozpocznie się spotkanie naukowe pt. „W duchu Darwina…”.

W programie wydarzenia znajdą się liczne referaty i sprawozdania z badań, przygotowane przez studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału. Omówione zostaną m.in. zagadnienia: zegarów biologicznych, hybrydyzacji wśród inwazyjnych gatunków roślin oraz owadów kopalnych w Polsce. Uczestnicy spotkania spróbują również odpowiedzieć na odwieczne pytanie: ewolucja czy kreacja?

Organizatorem spotkania jest Koło Naukowe Psychologii Ewolucyjnej i Etologii UŚ.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.