facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie na temat współpracy w mikroskopii

19 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie rozpocznie się spotkanie na temat współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i firmą OPTA-TECH w zakresie mikroskopii. Celem spotkania będzie omówienie tematów dotyczących wspólnych projektów. Podczas wydarzenia Uniwersytet Śląski będą reprezentować dr Agnieszka Szurko z Zakładu Fizyki Ciała Stałego UŚ oraz dr Marcin Binkowski z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych UŚ. Koordynatorem ze strony firmy OPTA-TECH jest Przemysław Jaroń.

Inicjatywa skierowana jest do naukowców zainteresowanych realizacją projektów z sektorem prywatnym i poznaniem możliwości i zastosowania prezentowanych modułów i rozwiązań na własnych próbkach lub preparatach.

W programie spotkania zaplanowano:

1. Obrazowanie 3D i analiza powierzchni próbki mikroskopowej

  • omówienie i przykłady zastosowań,
  • uniwersalny moduł mikroskopowy do obserwacji i analizy powierzchni 3D.

2. Systemy automatycznego ustawiania ostrości i moduł konfokalny do rozbudowy mikroskopów

  • omówienie i  przykładowe wdrożenia,
  • czujniki ATF – rodzaje i zastosowania,
  • moduł konfokalny,
  • LASS – system stabilizacji obrazowania żywych zwierząt,
  • Bio ATF – system korekcji ostrości obrazowania dla aplikacji biologicznych.

3. Cyfrowa rejestracja obrazu z mikroskopu i dźwiękowa cyfryzacja raportów z prowadzonych badań

  • system cyfrowego tworzenia raportów dla laboratoriów,
  • najnowsza generacja mikroskopowych kamer serii s CMOS dedykowana do fluorescencji.

Spotkanie zakończy się o godz. 17.00. Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz firma OPTA-TECH.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.