facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie międzynarodowego zespołu badawczego projektu SPHERE

sphere

W dniach 28–30 września 2010 r. na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się spotkanie międzynarodowego zespołu badawczego realizującego projekt badawczy pt. „Space, place and the historical and contemporary articulations ofregional, national and European identities through work and community in areas undergoing economic restructuring and regeneration” (SPHERE), finansowanego w ramach VII Programu Ramowego UE.

W spotkaniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Na drugi dzień spotkania zaplanowano wizyty terenowe w miejscach, w których prowadzone są badania – osiedle Kaufhaus i Godula w Rudzie Śląskiej, Koszelew i Ksawera w Będzinie/Dąbrowie Górniczej.

Projekt SPHERE eksploruje przemiany tożsamości społecznej i kulturowej w starych regionach przemysłowych, poddawanych procesom rekonwersji w różnych krajach Europy (Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Turcja, Wielka Brytania). Celem podjętych badań jest wielowymiarowy, interdyscyplinarny opis zmian towarzyszących restrukturyzacji ekonomicznej starych regionów przemysłowych. Przedmiotem szczegółowych analiz będą przeobrażenia charakteru pracy, społeczności lokalnych i krajobrazu kulturowego badanych regionów.

Badania w Uniwersytecie Śląskim realizowane są przez zespół badaczy z Zakładu Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii UŚ pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz.

Szczegóły...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.