facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie KRASP z delegacją Związku Rektorów Uczelni Ukrainy

19 maja 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się spotkanie delegacji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z delegacją Unii Rektorów Szkolnictwa Wyższego z Ukrainy (Union of Rectors of Higher Educational Institutions of Ukraine – URHEIU), zrzeszającej 125 rektorów uczelni ukraińskich. Podczas spotkania nastąpi uroczyste podpisanie ramowej umowy o współpracy obu organizacji.

Głównym celem porozumienia będzie m.in. doprowadzenie do zwiększenia mobilności akademickiej, wymiany studenckiej  i naukowej, realizowanie wspólnych projektów badawczych oraz lepsze wykorzystanie osiągnięć uczonych obu krajów dla rozwoju nauki w Polsce i na Ukrainie.

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich reprezentować będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Unia Rektorów Szkolnictwa Wyższego z Ukrainy reprezentowana będzie przez członków
prezydium, na czele z przewodniczącym URHEIU, JM Rektorem Kijowskiego
Uniwersytetu Leonidem V. Huberskim.

W spotkaniu udział weźmie również minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Fundacji Rektorów Polskich.
 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.