facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie konsultacyjne dotyczące stypendiów DAAD w ŚMCEiBI

Zdjęcie, na którym są dwie studentki UŚ na tle regału z książkami

3 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w sali seminaryjnej na I piętrze w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące stypendiów Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. – DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), które adresowane jest do pracowników, doktorantów i studentów uczelni. W wydarzeniu udział weźmie reprezentantka DAAD Elisabeth Venohr, która przedstawi szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej DAAD na rok akademicki 2017/2018 i pomoże przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych.


Wśród poruszanych na spotkaniu zagadnień znajdą się m.in. kwestie dotyczące ubiegania się o stypendia w Niemczech, m.in. na wakacyjne kursy języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia, na krótkoterminowe i roczne pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców, studia doktoranckie, pobyty badawcze/staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich. Konsultacje będą odbywać się w języku angielskim bądź niemieckim.

DAAD jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.daad.pl/pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.