facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

logo SUN

6 lutego 2017 roku w Uniwersytecie Śląskim odbyło się spotkanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych (Silesian Universities Network, SUN) podsumowujące kadencję 2014–2016, której przewodniczył dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Podczas spotkania jednogłośnie wybrano nowego przewodniczącego, którym został prorektor ds. rozwoju i sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. dr hab. Grzegorz Juras. Tym samym kierownictwo Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych w kolejnej kadencji 2017–2019 objęła Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Celem Konsorcjum jest promocja śląskiego szkolnictwa wyższego w regionie, na obszarze Polski i za granicą oraz wzajemna pomoc i wymiana informacji. W skład Konsorcjum wchodzi dziewięć śląskich uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Prace prowadzone w ramach Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych ogniskują się wokół trzech celów strategicznych:

  • integracja działań związanych z promocją kształcenia w uczelniach Konsorcjum, zmierzających do poprawy stopnia internacjonalizacji tych uczelni;
  • integracja programów obsługi socjalnej studentów-obcokrajowców, w tym programów przybliżających kulturę regionu, obejmujących zarówno studentów podejmujących pełny tok studiów, jak i studentów wizytujących Śląsk w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej;
  • integracja działań związanych z promocją i rozwojem kształcenia przez całe życie, w szczególności kształcenia pozaakademickiego, adresowanego do całej społeczności regionu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.