facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

18 grudnia 2014 r. od godz. 9.30 do 11.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się przedświąteczne spotkanie przedstawicieli uczelni zrzeszonych w Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych (Silesian Universities Network) z władzami miast akademickich.

Spotkanie będzie okazją do inauguracji nowej kadencji Konsorcjum, w której Uniwersytet Śląski objął kierownictwo, a przewodniczącym został prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną cele Konsorcjum i plany działania na lata 2014–2016, omówione zostaną również możliwości współpracy na rzecz regionu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.