facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Przedsiębiorczość akademicka na START”

14 września 2011 r. o godzinie 11.00 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbędzie się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Przedsiębiorczość akademicka na START”. W spotkaniu, ze strony Uniwersytetu Śląskiego weźmie udział prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Uczestnictwo Uniwersytetu Śląskiego w programie wpisuje się w działania uczelni przyczyniające się do promocji przedsiębiorczości wśród studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.bk.us.edu.pl/student/przedsiebiorczosc.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.