facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Komitetu Sterującego ds. projektu pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności...”

3 lutego 2012 r. o godz. 9.00  w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala nr 24) odbędzie się spotkanie Komitetu Sterującego ds. projektu pt. „Ogólnodostępna baza danych bio-  i georóżnorodności województwa śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, BIOGEO – SILESIA ORSIP”, realizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (lidera) i województwo śląskie (partnera) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, Priorytetu V Środowisko, Działania 5.4. Zarządzanie Środowiskiem.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.