facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie komitetu sterującego ds. projektu BIOGEO-Silesia ORSIP

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego realizują projekt pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego – integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP”. Jego celem  jest stworzenie i rozwój regionalnego systemu informacji i baz danych o środowisku województwa śląskiego w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej.

17 grudnia 2012 r. o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 61) odbędzie się spotkanie komitetu sterującego ds. projektu, w którym udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W programie spotkania przewidziano m.in. podanie informacji na temat stanu zaawansowania realizacji projektu.

Liderem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, partnerem – Województwo Śląskie (poprzez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.