facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Drugie spotkanie komisji eksperckiej ds. nauczania i promocji języka polskiego w świecie

10 lutego 2017 roku o godzinie 10.30 w sali seminaryjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej powołanej do prac nad opracowaniem ministerialnej strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie. Eksperci – profesorowie z uczelni z całej Polski posiadający wieloletnie doświadczenie glottodydaktyczne oraz polonistyczne – obradowali nad ustaleniem dokumentu zawierającego najistotniejsze elementy ważne w procesie poprawienia wizerunku Polski i języka polskiego na arenie międzynarodowej. Spotkanie prowadzili przewodniczący komisji prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (Uniwersytet Jagielloński) oraz wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski). W zebraniu udział wzięli: prof. dr hab. Jan Mazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr hab. Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński). Przebieg obrad protokołowała dr Agnieszka Tambor (Uniwersytet Śląski). Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

zdjęcie: prof. Władysław T. Miodunka i prof. Jolanta Tambor w CINiBA    zdjęcie: dr hab. Anna Seretny, prof. Bernadetta Niesporek-Szamburska, prof. Adam Pawłowski

zdjęcie: dr Agnieszka Tambor, prof. Jan Mazur na spotkaniu w CINiBA

Foto: Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.