facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN

28 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbędzie się spotkanie Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk. Podczas obrad dr hab. Marek Rembierz z Zakładu Etnologii i Geografii Kultury UŚ wygłosi wykład pt. „Dziedzictwo cyrylo-metodiańskie w Europie Środkowo-Wschodniej. Idee, polemiki, dylematy”. Zaplanowano również prezentację książki wydanej w ramach działalności Komisji pt. „Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego. Historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.