facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie „Kolizje pamięci. »Narracje o Zagładzie« czytane w Niemczech”

Zdjęcie: białe książki na białym tle

W sobotę 30 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, sala dydaktyczna, parter) odbędzie się spotkanie z prof. Anną Artwińską z Instytutu Slawistyki w Uniwersytecie w Lipsku pt. „Kolizje pamięci. »Narracje o Zagładzie« czytane w Niemczech”. Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać m.in. o miejscu „Narracji o Zagładzie” wśród innych czasopism naukowych obejmujących tematykę zagłady, a także o umiędzynarodowieniu i perspektywach badania zagłady w Niemczech.

Spotkanie ma charakter otwarty. Wydarzenie organizowane jest przez redakcję rocznika naukowego „Narracje o Zagładzie”, ukazującego się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.