facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Sapere aude!”

14 grudnia 2010 r. o godz. 17.00 w auli nr 4 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbędzie się wykład pt. „Zawieranie umów cywilnoprawnych”. Po prelekcji odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu międzynarodowego, obejmującego przygotowanie polsko-niemieckiego wzorca umowy sprzedaży.

Natomiast 20 grudnia o godz. 11.50 w sali nr 47 odbędzie się wykład na temat ujednolicenia prawa w zakresie umowy sprzedaży pomiędzy krajami europejskimi oraz dyskusja na temat tego projektu.

Organizatorem spotkań jest Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere aude!”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.