facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie JM Rektora UŚ z zarządem European University Association

23 września 2010 r. w siedzibie European University Association w Brukseli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich spotka się z zarządem EUA. Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom nauki i szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem polskiego systemu edukacji.

JM Rektor UŚ, jako przedstawiciel KRASP, zaprezentuje propozycje reform rektorskich i ministerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce oraz etapy realizacji poszczególnych reform. Wizyta będzie również okazją do wymiany poglądów na temat realizacji idei European Uniwersity Associoation – „Strong Universities for a strong Europe”.

EUA reprezentuje i wspiera szkoły wyższe w 46 krajach. Organizacja powstała w 2001 r. w wyniku połączenia dwóch podmiotów: Association of European Universities (CRE) oraz Confederation of European Union Rectors’ Conferences (CEURC). Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest członkiem EUA od początków jej istnienia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.