facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne nt. projektu „Programowanie kariery...”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje spotkanie informacyjne dotyczące naboru do projektu „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy”, które odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. o godz. 15.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12). Wydarzenie skierowane jest do absolwentów UŚ poszukujących pracy.

Projekt obejmuje: doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy i kompetencji niezbędnych w procesie poszukiwania oraz dla utrzymania zatrudnienia, kurs „Programowanie aplikacji internetowych” oraz półroczny płatny staż w firmie IT.

Więcej informacji, regulamin projektu i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: www.programowaniekariery.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.