facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne pt. „Projekty finansowane ze środków unijnych – od pomysłu poprzez realizację do rozliczenia”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne pod tytułem „Projekty finansowane ze środków unijnych – od pomysłu poprzez realizację do rozliczenia”, które odbędzie się 31.01.2012 r. w godzinach 13.00–17.00, w auli im. Kazimierza Lepszego, ul. Bankowa 12, Katowice. Podczas spotkania zostaną omówione między innymi następujące kwestie:

  • Zasady realizowania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – regulacje zewnętrzne i wewnątrzuczelniane.
  • Rola Działu Projektów w procedurach aplikacyjnych i przy realizacji projektów.
  • Zmiany w wytycznych projektów realizowanych w ramach PO KL.
  • Zamówienia publiczne w projektach.
  • Zasady zatrudniania/angażowania personelu w projektach.
  • Dokumentacja księgowa i dyscyplina finansów publicznych w projektach.

W trakcie spotkania przewidywana jest również dyskusja nad kwestiami poruszonymi przez uczestników.

Spotkanie poprowadzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, Kwestor oraz Kierownicy działów: spraw osobowych i socjalnych, zamówień publicznych oraz projektów.

Serdecznie zapraszam wszystkich planujących składanie wniosków i zaangażowanych w działania już realizowanych projektów; uprzejmie proszę, by kierownicy/koordynatorzy projektów potraktowali udział w spotkaniu jako obligatoryjny.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu są przyjmowane pod adresem: magdalena.sniezek@us.edu.pl.


Z wyrazami szacunku i poważania

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.