facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dotyczące wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw, które odbędzie się 15 grudnia 2009 r. o godz. 14.00, w auli nr 3 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do studentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz socjologii.

11 lutego 2005 r. zawarto Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Śląską Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na podstawie, którego studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają możliwość odbywania wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Punkty te działają w większości miast na terenie województwa śląskiego, a prowadzone są przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe.

Więcej informacji na podstronie dotyczącej wolontariatu.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.