facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne nt. projektu „Przez Naukę do Biznesu”

przez nauke do biznesu

20 grudnia 2010 r. o godz. 8.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 29) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat projektu „Przez Naukę do Biznesu”. W ramach spotkania odbędzie się kurs obsługi Wirtualnego Spin Inkubatora.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.: główne założenia projektu, możliwości wykorzystywania Wirtualnego Spin Inkubatora, zasady korzystania z kursów e-learningowych oraz możliwości udziału w trzydniowym szkoleniu dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni śląskich.

Celem projektu „Przez Naukę do Biznesu” jest poszerzenie menedżerskiej wiedzy kadry naukowej województwa śląskiego w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off oraz nabycia umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzania nimi. Projekt ukierunkowany jest na promowanie współpracy między światem biznesu i nauki w zakresie realizacji wspólnych projektów.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:
spin-inkubator@rig.katowice.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.