facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne nt. projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”

Logo Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 13 grudnia 2016 roku o godz. 16.00 w Studenckiej Strefie Aktywności (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 133) rozpocznie się spotkanie informacyjne nt. projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”. Wydarzenie skierowane jest do studentów, absolwentów oraz pracowników dydaktycznych, którzy chcą otrzymać dofinansowanie na realizację projektów oferujących nowe rozwiązania dla osób rozpoczynających aktywność zawodową.

Celem przedsięwzięcia jest inkubacja trzydziestu dwóch pomysłów wsparcia procesu przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz upowszechnienia do końca 2018 roku czterech najlepszych rozwiązań przygotowanych z udziałem uczniów szkół zawodowych, studentów, rzemieślników i pracowników firm. Głównym liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.

W ramach spotkania przewidziano m.in. przedstawienie kryteriów oceny wniosków aplikacyjnych, konsultację projektów uczestników oraz omówienie trudności związanych z kończeniem edukacji i rozpoczęciem aktywności zawodowej.

Organizatorem spotkania jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, które w ramach realizacji projektu pełni funkcję Studenckiego Punktu Obsługi Innowatorów (S-POI).

Potwierdzenie obecności należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: m.rostanski@us.edu.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem 32 359 20 32.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: www.bk.us.edu.pl oraz www.bfkk.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.