facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne nt. programu „Europa dla obywateli”

We wtorek 27 stycznia 2015 r. o godz. 10.30 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się spotkanie informacyjne na temat programu „Europa dla obywateli” 2014–2020. Program ma na celu:

  • przyczynianie się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej przez jej obywateli,
  • wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawę warunków dla społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii,
  • wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartościach,
  • zachęcanie do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz wolontariatu w skali całej UE.
     

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję uzyskać informacje na temat programu „Europa dla obywateli” oraz aplikowania o dofinansowanie. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. przykłady działań realizowanych w ramach programu, priorytety w roku 2015, a także możliwości współpracy z jednostkami naukowymi przy tworzeniu i realizacji projektów.

Zapisy prowadzone są do 26 stycznia 2015 r. drogą elektroniczną: jplachecka@iam.pl lub warsztaty@ciniba.edu.pl. Organizatorami szkolenia są: Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.

Informacje na temat programu „Europa dla obywateli”

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CINiBA.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.