facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne nt. 7. Programu Ramowego UE

16 października 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18, sala nr 407) od godz. 10.00 do 13.00 odbywać się będzie spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom udziału w 7. Programie Ramowym UE, w ostatnich konkursach tej edycji.

Podczas spotkania omówione zostaną wytyczne programów Industry-Academia Partnership and Pathways (IAPP) oraz Działań na Rzecz MŚP. Projekty IAPP dofinansowują współpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi i jednostkami przemysłowymi, których siedziby znajdują się w różnych krajach Unii Europejskiej. Omówione zostaną projekty typu „Badania na rzecz MŚP” oraz sposoby zlecania badań naukowych przez przedsiębiorców przy współfinansowaniu Komisji Europejskiej. Seminarium poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej.

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego to największy mechanizm finansowania badań na poziomie europejskim, z budżetem blisko 54 mld euro, przeznaczony na przekształcenie UE w najbardziej dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę, zdolną do trwałego wzrostu, stwarzania większej liczby lepszych jakościowo miejsc pracy oraz zagwarantowania spójności społecznej.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Aby zgłosić udział w spotkaniu, należy wypełnić załączoną kartę uczestnictwa i wysłać ją faksem: 32 72 85 803 lub drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: enterprise@garr.pl do dnia 15 października 2012 r. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 72 85 903, 32 72 85 828. Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie: www.enterprise.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/0196.


Organizatorem spotkania jest Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.