facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne na temat Konsorcjum DARIAH-PL

17 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Konsorcjum DARIAH-PL, którego jednym z uczestników jest Uniwersytet Śląski.

Konsorcjum DARIAH-PL zrzesza jednostki prowadzące badania w obszarze nauk humanistycznych, społecznych oraz nauk o sztuce, a także jednostki rozwijające narzędzia i zapewniające wsparcie informatyczne dla humanistyki.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś zaprasza do udziału w spotkaniu wszystkich pracowników prowadzących badania na styku humanistyki i nowych technologii.

Szczegółowych informacji udziela pełnomocnik rektora do Rady Konsorcjum DARIAH-PL dr Ksenia Gałuskina – e-mail: ksenia.galuskina@us.edu.pl.

Strona internetowa europejskich struktur DARIAH-ERIC-EU: www.dariah.eu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.