facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu

5 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do studentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz socjologii, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów. Organizatorami wydarzenia są: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

W ramach przygotowania do wolontariatu odbędą się dwa szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza i zabranie z sobą na spotkanie informacyjne.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają możliwość odbywania wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw na podstawie porozumienia zawartego 11 lutego 2005 r. pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Śląską Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Punkty Pomocy działają w większości miast na terenie województwa śląskiego, prowadzone są przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe.
 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.