facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dot. programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo...”

3 lutego 2014 r. o godz. 13.00 w sali nr 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone nowemu strategicznemu programowi badań naukowych i prac rozwojowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Program obejmuje pięć obszarów tematycznych:

  1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności.
  2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej.
  3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.
  4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
  5. Leśnictwo i przemysł drzewny.

Celem programu jest rozwój wiedzy prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, a także transfer do otoczenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBiR.

Spotkanie organizowane jest przez Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką. Uczestniczyć w nim będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: halina.sztuka@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.