facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dotyczące uczestnictwa w nowym programie HORIZON 2020

15 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone nowemu programowi ramowemu Unii Europejskiej w zakresie finansowania międzynarodowej działalności badawczo-innowacyjnej oraz rozwoju naukowego „HORIZON 2020 – nowa perspektywa dla badań i innowacji na lata 2014–2020”. W otwarciu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W wydarzeniu uczestniczyć będzie również prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Spotkanie organizują Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Politechnice Śląskiej.

Program spotkania

Karta zgłoszeniowa

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.