facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dotyczące uczestnictwa w nowym programie HORIZON 2020

15 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone nowemu programowi ramowemu Unii Europejskiej w zakresie finansowania międzynarodowej działalności badawczo-innowacyjnej oraz rozwoju naukowego „HORIZON 2020 – nowa perspektywa dla badań i innowacji na lata 2014–2020”. W otwarciu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W wydarzeniu uczestniczyć będzie również prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Spotkanie organizują Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Politechnice Śląskiej.

Program spotkania

Karta zgłoszeniowa

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.