facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dotyczące programu LIFE+

18 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach programu LIFE+. Wydarzenie organizowane jest przez pracowników Działu Projektu.

Obecność na spotkaniu należy potwierdzić do 13 kwietnia 2011 r. pisząc na adres: mdrzazga@us.edu.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nfosiwgw.gov.pl.

LIFE+ jest jedynym programem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.