facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „HORIZON 2020 – Akcje Marii Skłodowskiej-Curie”

23 czerwca 2014 r. Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE działający przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach organizują spotkanie informacyjne poświęcone tematyce największego programu Unii Europejskiej w zakresie finansowania międzynarodowej współpracy badawczo-innowacyjnej i szkoleniowej „HORIZON 2020 – Akcje Marii Skłodowskiej-Curie”.

Spotkanie będzie poświęcone aplikowaniu do następujących projektów:

  • stypendia indywidualne;
  • projekty instytucjonalne:
    • Innovative Training Networks (konkurs dla instytucji poszukujących doktorantów z zagranicy),
    • Research and Innovation Staff Exchange (współpraca z krajami trzecimi – pozaeuropejskimi i przemysłem).


Spotkanie odbędzie się w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego o godz. 10.00. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.30.

Karta zgłoszenia
Ogłoszenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.