facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dotyczące ochrony własności intelektualnej

Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące problematyki ochrony własności intelektualnej. Spotkanie, które jest realizowane w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”, odbędzie się 9 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w rektoracie uczelni (sala 61).

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji związanych z prawem autorskim i patentowym, jak również poznania praktycznych aspektów działania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zainteresowani doktoranci proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: arkadiusz.puchala@us.edu.pl.

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.