facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na dofinansowanie zaawansowanej infrastruktury informatycznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla naukowców na dofinansowanie zaawansowanej infrastruktury informatycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3. Konkurs dotyczy projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej, która umożliwi naukowcom prowadzenie badań i prac rozwojowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Zmodernizowana infrastruktura będzie także mogła być wykorzystywana do łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi. Wnioski można składać od 20 maja do 21 czerwca 2013 r.

W związku z konkursem Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego organizuje spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 maja 2013 r. o godz. 12.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego – sala nr 61. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://projekty.us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.