facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dot. przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela i asystenta nauczyciela

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego prowadzony jest Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN). Z jego oferty mogą korzystać studenci, którzy pragną uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, a nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich.

Spotkanie informacyjne dla studentek i studentów zainteresowanych programem BKN-u odbędzie się 27 lutego 2015 r. o godz. 15.30 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (Katowice, ul. Bankowa 9). Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się:

  • jak uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodne ze standardami z rozp. MNiSW z 17.01.2012 roku, Dz.U. z 06.02. 2012 roku), studiując na kierunku, na którym nie ma specjalności nauczycielskiej
  • oraz jak uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu asystenta nauczyciela (zgodne z ustawą o systemie oświaty, Dz.U. z dn. 24.04.2014 roku).
     

Osoby studiujące na Uniwersytecie Śląskim kierunki, których efekty kształcenia obejmują treści programowe w zakresie umożliwiającym przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu przewidzianego w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub w podstawie programowej kształcenia w zawodach, mogą rozpocząć naukę w programie Bloku Kształcenia Nauczycieli. Zyskają w ten sposób dwie dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Program Bloku Kształcenia Nauczycieli – częściowo płatny – pozwala studentom i studentkom UŚ każdego poziomu studiów otrzymać w czasie trzech semestrów odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela i asystenta nauczyciela.

Opisy zróżnicowanych wariantów programu Bloku Kształcenia Nauczycieli, dostosowanych do różnych poziomów studiów i do uzyskanego już przygotowania, znajdują się stronie: www.bkn.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.