facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dot. możliwości studiowania we Francji i stypendiów rządu francuskiego

Biuro Karier oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego organizują spotkanie informacyjne dotyczące możliwości studiowania we Francji, stypendiów rządu francuskiego oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych i kultury biznesowej we francuskich firmach.

Spotkanie odbędzie się 31 marca 2014 r. o godz. 12.45 w sali sympozjalnej II na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas wydarzenia głos zabiorą:

  • Eliza Łuczyńska z Campus France w Polsce pt. „Możliwości studiowania we Francji oraz stypendia rządu francuskiego”;
  • Cyrielle Dufrenne, zastępca attaché ds. współpracy uniwersyteckiej, Ambasada Francji w Warszawie – „Podwójne dyplomy”;
  • Katarzyna Girzecka (firma Steria) – „Rozmowa kwalifikacyjna + CV”.


Działając pod patronatem rządu francuskiego oraz we współpracy z uczelniami i konferencjami rektorów, Campus France promuje francuskie szkolnictwo wyższe na całym świecie oraz oferuje studentom zagranicznym pomoc w zorganizowaniu pobytu we Francji.

Zapisy na spotkanie przyjmuje Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego pod numerem telefonu: 32 359 20 32 od 24 marca 2014 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.