facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dot. konkursu TANGO 3

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

W piątek 13 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (II piętro, sala nr 159) rozpocznie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu TANGO 3. W trakcie spotkania, w którym udział wezmą przedstawiciele Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego oraz spółki celowej SPIN-US Sp. z o.o., przybliżone zostaną zasady uzyskania dofinansowania w ramach wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, jaką stanowi konkurs TANGO. Będzie również okazją do indywidualnej dyskusji odnośnie możliwości złożenia wniosku w ramach tego projektu.

Z uwagi, na fakt, iż do złożenia wniosku na tzw. projekt właściwy w konkursie TANGO wymagane jest zakończenie (nie wcześniej niż dnia 15 marca 2016 r.) lub aktualna realizacja projektu bazowego finansowanego w ramach jednego z konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, spotkanie adresowane jest szczególnie do osób, które zakończyły realizację lub są w trakcie realizacji projektów.

Spotkanie organizowane jest w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ mającego na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji (projekt pozakonkursowy MNiSW pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”).

Chęć udziału w spotkaniu należy potwierdzić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: paulina.cyganik@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.