facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dot. dofinansowania projektów w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego organizuje spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania projektów w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Spotkanie rozpocznie się 12 kwietnia 2013 r. o godz. 12.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Finansowe wsparcie w ramach Funduszu mogą uzyskać projekty dotyczące:

  • oferty stypendialnej dla studentów II i III stopnia,
  • współpracy kulturalnej (np. festiwale, publikacje),
  • wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji (np. konferencje, publikacje, badania),
  • wymiany młodzieży (np. seminaria, szkoły letnie),
  • współpracy przygranicznej (np. projekty współpracy transgranicznej),
  • turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane szczegółowe informacje dotyczące możliwości wnioskowania o dofinansowanie oraz specyfiki projektów współfinansowanych z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Spotkanie jest skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowych środków na działalność naukową lub organizacyjną, a także do studentów.

Więcej informacji o Funduszu na stronie  http://visegradfund.org.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.