facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dot. Bloku Kształcenia Nauczycielskiego

dwoje studentów patrzących w książki

6 października 2017 roku o godz. 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 24) rozpocznie się spotkanie informacyjne dla studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanych programem Bloku Kształcenia Nauczycielskiego.

Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN) to program dający studentom UŚ, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a którzy pragną uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, możliwość otrzymania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.

W roku akademickim 2017/2018 program BKN-u zostanie po raz ostatni zrealizowany według zasad i standardów określonych  w rozporządzeniu MNiSW z 17 stycznia 2012 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc pod adres e-mail: bkn@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.