facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dla pracowników Uniwersytetu dotyczące międzynarodowych programów edukacyjnych

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza pracowników Uniwersytetu na spotkanie informacyjne dotyczące międzynarodowych programów edukacyjnych, które odbędzie się 15 grudnia o godz. 11.00 w sali nr 29 w budynku rektoratu.

Spotkanie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką programów edukacyjnych oraz możliwościami realizacji projektów w ich ramach. Podczas spotkania zostaną omówione zasady aplikowania oraz wymagania wobec beneficjentów składających wnioski projektowe w ramach takich programów jak: Comenius, Leonardo da Vinci, Gruntvig, Mundus i Tempus oraz Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Programy te pozwalają m.in. ma stworzenie wspólnych programów studiów czy odbycie indywidualnych wizyt studyjnych.

Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać Joannie Laskowskiej na adres: joanna.laskowska@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.