facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dla doktorantów – możliwości stypendialne

15 lutego 2010 r. o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą organizuje dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego spotkanie informacyjne, które będzie poświęcone możliwościom pozyskania środków na projekty i stypendia.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in. możliwości stypendialne Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego programu wymiany naukowej pomiędzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch. Ponadto przedstawione będą warunki składania wniosków w ramach projektów: TEAM i VENTURES Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz możliwości wyjazdu w ramach akcji „Asystentura Comeniusa”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.