facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie inaugurujące projekt pn. „Uniwersytet Młodego Dziennikarza...”

Kilka osób siedzących w sali

Uniwersytet Śląski rozpoczyna realizację projektu pn. „Uniwersytet Młodego Dziennikarza – zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego i e-sportu dla szkół średnich” (POWR.03.01.00-00-U084/17), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji 60 uczniów z wybranych szkół ponadpodstawowych m.in. w zakresie: przygotowywania treści multimedialnych, planowania strategicznego, radzenia sobie ze stresem oraz działań marketingowych.

Spotkanie merytoryczne otwierające projekt odbędzie się w czwartek 18 października o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12). Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się m.in. z planem zajęć z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego oraz z zakresu e-sportu. Ponadto dr Michał Kłosiński z Wydziału Filologicznego UŚ omówi zagadnienia związane z tematyką gier komputerowych, natomiast red. Jacek Filus z Wydziału Nauk Społecznych UŚ opowie o pracy dziennikarza.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.