facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie inaugurujące projekt „Broker innowacji…”

7 października 2013 r. o godz. 12.30 w sali 24 rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się spotkanie inaugurujące projekt „Broker innowacji dla Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska”.
Do zadań brokera należą: stały monitoring i ocena potencjału prowadzonych w jednostkach organizacyjnych uczelni badań i wypracowywanych rozwiązań, nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego oraz inicjowanie transferu technologii między innymi w formie zakładania spółek typu spin off lub zawieranie umów licencyjnych.

Brokerem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska jest Mariusz Piasecki, który ukończył studia na kierunku ochrona środowiska (o specjalizacji ochrona wód) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jako broker specjalizuje się w transferze technologii służących ochronie środowiska, komercjalizacji wyników badań naukowych i zarządzaniu projektami w ekoinnowacjach. Jest jednym z 30 laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Brokerzy Innowacji”. Spotkanie poprowadzi prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.