facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Doświadczenie religijne w ujęciu Williama Jamesa" - odwołane!

Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada Sekcja Dialogu Międzyreligijnego, Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach i Zakład Logiki i Metodologii Instytutu Filozofii UŚ informują, że spotkanie filozoficzne z cyklu pn. O naturze doświadczenia religijnego, które miało się odbyć 16 stycznia (w piątek) o godzinie 17:00 jest odwołane z powodu nagłej choroby głównego gościa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.