facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dyskusyjne "Różne oblicza pracy socjalnej"

z okazji Międzynarodowego Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopada 2008 roku o godzinie 9:30 na Wydziale Nauk Społecznych w auli Kazimierza Popiołka Koło Naukowe Studium Pracy Socjalnej przygotowuje panel dyskusyjny pt. Różne oblicza pracy socjalnej oraz projekcję filmu dokumentalnego Zawód - pracownik socjalny adresowany do studentów kierunku socjologia - praca socjalna. Pracownicy różnych zawodów zajmujących się profesjonalnym pomaganiem przedstawią realia pracy z ludźmi potrzebującymi pomocy. Celem tego spotkania jest poszerzenie wiedzy studentów o tym, jak wygląda praca w zawodzie.

Gośćmi spotkania będą:
Wojciech Brzoska - wychowawca i opiekun kulturalno - oświatowy w Areszcie Śledczym w Katowicach
Tomasz Małanka - zawodowy kurator sądowy Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
Maciej Sosnowski - pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Katowicach, Zespół Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.