facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dotyczące współpracy z mediami oraz przepływu informacji związanych z promocją uczelni

22 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie dotyczące współpracy z mediami oraz przepływu informacji związanych z promocją uczelni. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są rzecznicy wydziałowi UŚ, osoby odpowiedzialne za promocję wydziałów i jednostek, a także pracownicy naukowi zainteresowani promocją nauki i uczelni.

W spotkaniu udział wezmą:

Gościem specjalnym spotkania będzie dr Tomasz Rożek – dziennikarz naukowy, twórca Śląskiej Kawiarni Naukowej, jeden z założycieli Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych, laureat konkursu PAP „Popularyzator nauki” – który przybliży kwestie promocji nauki w mediach.

Spotkanie ma na celu omówienie zasad prawidłowej komunikacji wewnętrznej UŚ, sposobów promocji wydarzeń organizowanych na poszczególnych wydziałach, a także – w związku ze wzrastającą obecnością naukowców UŚ w mediach – objaśnienie reguł współpracy z przedstawicielami środków masowego przekazu.


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.