facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dotyczące współpracy uczelni polskich, francuskich i niemieckich

30 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone współpracy między uczelniami polskimi a francuskimi i niemieckimi. W spotkaniu udział wzięli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego prof. Patrice Neau, JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler, JE Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rolf Nikel, attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce Sébastien Reymond, dyrektor przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) dr Peter Hiller, a także przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz omówienie współpracy między uczelniami polskimi a francuskimi i niemieckimi z Uniwersytetem Francusko-Niemieckim w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.