facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dotyczące powołania Związku Uczelni Śląskich

W związku z projektem powołania Związku Uczelni Śląskich od 15 do 16 września 2015 r. w Opolu trwać będzie kolejne spotkanie rektorów szkół wyższych z regionu. Spotkanie połączone będzie z posiedzeniem Senatu Politechniki Opolskiej, w programie przewidziano również konferencję prasową.

W obradach udział wezmą między innymi: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf oraz JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik oraz prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. prof. UE Robert Tomanek. 

Planowana konsolidacja szkół wyższych w formie Związku Uczelni Śląskich ma się przyczynić do wzbogacenia oferty dydaktycznej, podniesienia jakości badań naukowych, usprawnienia zarządzania uczelniami i ułatwienia pozyskiwania grantów. Pierwszy formalny związek uczelni w Polsce utworzyły w kwietniu 2015 r. krakowskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Rolniczy. 

Zdjęcie uczestników podczas konferencji prasowej

Fot. Politechnika Opolska / Sławoj Dubiel


„nto.pl” - „Związek Uczelni Śląskich. Połączą siły, bo chcą osiągnąć więcej” (16.09.2015)

„radio.opole.pl” - „Politechnika Opolska w Związku Uczelni Śląskich” (16.09.2015)

„wu.po.opole.pl” - „Academia Silesiana – „Nie łączymy uczelni, łączymy siły” (16.09.2015)

„doxa.fm” - „Współpraca uczelni między regionami” (16.09.2015)

„opole.tvp.pl” - „Trwają rozmowy o Związku Uczelni Śląskich” (16.09.2015)

„opole.tvp.pl” - „16 września 2015 - rozmowa z prof. Markiem Tukiendorfem” (16.09.2015)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.