facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dotyczące aplikowania o środki w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

9 maja 2013 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości aplikowania o środki w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS). Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali 61 i poświęcone zostanie aktualnym konkursom: „Rozwój Polskich Uczelni” oraz „Współpraca instytucjonalna”.

FSS ustanowiony został w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG i ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Więcej informacji na stronie Działu Projektów Uniwersytetu Śląskiego – http://projekty.us.edu.pl/szkolenia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.