facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie dot. projektu DEEPWATER-CE

budynek Wydziału Nauk o Ziemi UŚ

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu reprezentuje Uniwersytet Śląski w transnarodowym projekcie DEEPWATER-CE finansowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa pt. „Opracowanie zintegrowanego podejścia we wdrażaniu rozwiązań dotyczących gospodarowania dodatkowym zasilaniem wód podziemnych w celu ułatwienia ochrony zasobów wodnych Europy Środkowej zagrożonych zmianami klimatu i konfliktami użytkowników”.

30 września 2019 roku w Sosnowcu odbędzie się spotkanie z interesariuszami projektu, które będzie okazją do przybliżenia celów przedsięwzięcia oraz zapoznania się z opinią uczestników i ich doświadczeniem związanym z dodatkowym zasilaniem wód podziemnych. W spotkaniu udział weźmie prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. Głównym celem projektu jest wspieranie planowania i zarządzania zasobami wodnymi m.in. poprzez wdrażanie systemów technologii sztucznego zasilania (Managed Aquifer Recharge – MAR) jako rozwiązania problemu niedoboru wody wywołanego zmianami klimatu.

W projekcie DEEPWATER-CE bierze udział 8 partnerów z 5 krajów: Węgier (Węgierska Służba Górnicza i Geologiczna, Geogold Kárpátia sp. z o.o.), Chorwacji (Spółka wodno-kanalizacyjna w Splicie, Chorwacka Służba Geologiczna), Słowacji (Instytut Badań Wody), Niemiec (Uniwersytet Techniczny w Monachium) i Polski (Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, Uniwersytet Śląski), a także 5 partnerów wspomagających. Zespołem naukowców z UŚ kieruje dr Sławomir Sitek.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.interreg-central.eu.

program spotkania

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.